De Winckelsteegh

Voor: mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of ernstig verstandelijke beperking met sterke gedragsproblemen (EVB+) en ouderen met een beperking en geriatrische en somatische problematiek. Alle voorzieningen voor mensen met EMB en EVB+ bevinden zich bij De Winckelsteegh op één terrein. Hierdoor kunnen de bewoners zich vrij en veilig bewegen.  Voor ieder individu willen we het leven comfortabeler maken. Dat staat voorop.